Sklep Alkohole Domowe
Dro┼╝d┼╝e Bayanus G995 Spiritferm 10gDro┼╝d┼╝e Bayanus G995 Spiritferm 10g
Aktywne dro┼╝d┼╝e winiarskie: Cerevisiae Saccharomyces Bayanus, dedykowane do fermentacji ┼Ťwie┼╝ych, owocowych win bia┼éych jak i czerwonych. Zalecane r├│wnie┼╝ do restartu przy zatrzymanej fermentacji.
Cena: 2,95 zł

Na tych stronkach znajdziesz słowo kluczowe: Worek

Narz?dzia i osprz?t winiarski

Butla lub fermentor Je?li chodzi o wi?kszo?? sprz?tu, to nie zmienia si? on tak bardzo w zale?no?ci od tego co b?dziemy produkowa?. Zawsze b?dzie potrzebne jakie? du?e naczynie (fermentor), w ktˇrym nasz wywar, wino, nastaw b?dzie przemienia? si? w alkohol. Najlepiej gdyby by?a to butla do robienia wina lub balon ale tak czy inaczej chodzi o...

Otrzymywanie moszczu

Aby w domowych warunkach wytworzy? moszcz potrzebne nam b?d?: Wyciskarka do owocˇw, lub sokowirˇwka Dodatkowo przydatne b?d? worki filtracyjne i w przypadku wi?kszych owocˇw rozdrabniarka. No i...

Filtrowanie Wina

?ci?gni?te znad osadu wino (nawet drugi i trzeci raz) nie zawsze jest klarowne, dotyczy to zw?aszcza win z jab?ek, gruszek i agrestu, oraz tych, przy ktˇrych wyrobie u?ywano dro?d?y piekarniczych. W warunkach domowych mo?na je przefiltrowa? przez u?o?on? w szklanym lejku bibu?? filtracyjn? (s?czki filtracyjne) , a nawet przez flanel?, p?ˇtno lniane (oba materia?y powinny by? wyprane, wygotowane i bezpo?rednio przed u?yciem wyprasowane gor?cym ?elazkiem) oraz wat?. Do filtracji s?u?? tak?e specjalne ...

Podstawowe zasady wyrobu destylatˇw smakowych

Mˇwi?c destylaty smakowe mamy na my?li np: winiak, brandy, calvados, grappa itpSPRZ?T (konieczne minimum) Fermentator: beczka, g?sior (balon, dymion), pojemnik fermentacyjny lub cho?by pojemnik po wodzie mineralnej. Cukromierz. Zamkni?cie pojemnika z rurk? fermentacyjn?. Lejek. Rozdrabniacz do owocˇw twardych, tarka do jarzyn, mieszad?o do farb (mo?na je zaostrzy?). Sitko lub worek filtracyjny SUROWCE Woda. Cukier. Wszelkiego rodzaju owoce (czyste i zdrowe) nadaj?ce si? do przerobu. Dro?d?e winiarskie lub gorzelniane dedykowane do owocˇwek....

Nasze domowe prywatne winobranie 2016

Ciep?y wrzesie? przyspieszy? dojrzewanie naszych winogron i w obawie przed szpakami, które ju? zacz??y ciekawie przygl?da? si? owocom postanowili?my zebra? je wcze?niej ni? zazwyczaj. Oczywi?cie najlepiej to zrobi? po pierwszych przymrozkach, ale z powodu zagro?enia atakiem ptaków nie ryzykowali?my. Winogrona dosy? s?abo przetrzyma?y zim?, zbiór nie by? obfity ale za to ekologiczny, gdy? nie stosujemy ?adnych ?rodków chemi...