Sklep Alkohole Domowe
Tani sprzŕt i akcesoria!Tani sprzŕt i akcesoria!

Zapraszamy na tanie, mi│e i wygodne zakupy do sklepu Alkohole Domowe!

www.alkohole-domowe.pl

Na tych stronkach znajdziesz słowo kluczowe: Truskawka

Wino z truskawek

Truskawki, zw?aszcza ciemne, najlepiej nadaj? si? na wina deserowe. Natomiast wina wytrawne na ogˇ? ?le si? udaj?, gdy? zniekszta?cony w procesie fermentacji aromat truskawek nie jest przyjemny i ulega poprawie dopiero po d?u?szym le?akowaniu. Tymczasem win wytrawnych z regu?y nie le?akuje si? zbyt d?ugo.Ze zmia?d?onych owocˇw truskawek mo?na od razu oddzieli? moszcz. Mo?na tak?e doda? 5 g fosforanu amonowego na 10 kg masy owocowej, zaszczepi? miazg? dro?d?ami winiarskimi czystych kultur i fermentowa? 3-4 dni. W przypadku fermentowania miazgi wskazane jest dodanie pirosiarczynu potasowego i silnej matki dro?d?owej. ...

Nalewka z truskawek

Jest to jedna z bardziej popularnych nalewek w naszym kraju ze wzgl?du na spory dost?p do owocˇw truskawek. Uprawia je prawie ka?dy w naszym kraju kto ma ogrˇdek, s? to owoce sezonowe, zbierane na prze?omie czerwca i lipca.  Sk?adniki: 1 kg truskawek 0,25 kg cukru 0,5l spirytusu/destylatu 1 limeta lub cytryna Przygotowanie: Truskawki myjemy, zasypujemy cukrem i odstawiamy  na kilka godzin a? puszcz? sok, nast?pnie zalewamy je spirytusem. Odstawiamy na miesi?c w ciep?e, ciemne miejsce. Po tym czasie mo?na doda? soku z cytryny lub limety, ...

Wino z truskawek #2

Truskawki w rejonie ?rodkowej Europy s? bardzo popularne zw?aszcza i? s? to jedne z pierwszych owocˇw, ktˇre zbiera si? w sezonie. Owoce truskawek doskonale nadaj? si? do bezpo?redniego spo?ycia i na przetwory. Zawieraj? cenne witaminy i mikroelementy.  Z owocˇw truskawki wytwarza si? d?emy, kompoty oraz mro?onki a z suszonych li?ci herbaty. Z truskawek mo?na przyrz?dza? desery oraz napoje alkoholowe. Sk?adniki: 2 kg „zdrowych” truskawek 1,3 kg cukru 4 litry zimnej wody 1 ?y?eczka kwasku cytrynowego 0,5 ?y?eczki taniny 1 ?y?eczka po?ywki dro?d?owej dro?d?e winiarskie lub nie (mo?na fermentowa? na dro?d...

Nalewka truskawkˇwka lubelska

Truskawki zawsze doskona?e na wszelkie domowe alkohole. Sk?adniki: 1 kg dojrza?ych truskawek 400 ml p?ynnego miodu lipowego, akacjowego lub wielokwiatowego 1 litr wˇdki o mocy 40-45% Przygotowanie: Truskawki myjemy i pozbawiamy szypu?ek. Osuszamy na durszlaku lub na r?czniku papierowym. Wk?adamy do du?ego s?oja i zalewamy alkoholem. Odstawiamy w ciep?e, nas?onecznione miejsce n miesi?c. Owoce zrobi? sie wyblak?e, a nalew intensywnie czerwony. Zlewamy znad owocˇw i pozosta?e owoce zalewamy p?ynnym miodem. Szczelnie zamykamy i odstawiamy na 2 tygodnie w nas?onecznione miejsce. Codziennie lekko wstrz?samy s?ojem....