Sklep Alkohole Domowe
Dro┼╝d┼╝e do restartu Coobra 21 gDro┼╝d┼╝e do restartu Coobra 21 g
Silne aktywne dro┼╝d┼╝e do restartu fermentacji.
Cena: 8,99 zł

Na tych stronkach znajdziesz s┼éowo kluczowe: Sˇd

Jak my? balony szklane?

Balony, g?siory, butle szklane to bardzo delikatne naczynia i nale?y zachowa? przy ich czyszczeniu do?? du?o ostro?no?ci! ?atwo p?kaj?, mog? zrobi? krzywd? przecinaj?c skˇr?! Balon najlepiej my? letni? wod? z detergentem. Mo?na te? my? go gor?c? wod?, ale pod warunkiem, ?e najpierw przep?ucze si? go ciep?? (40*C), potem jeszcze cieplejsz? (60*) i ju? mo?na la? gor?c? z kranu. Zapobiegnie to p?kni?ciu balona pod wp?ywem rˇ?nicy temperatur szk?a.Najlepiej mycie uskutecznia? w wannie po wy?o?eniu dna r?cznikiem tak, aby balon nie styka? si? z wann?. Do podawania wody mo?na u?y? w??a od prysznica po odj?ciu s?uchawki. Mycie u?atwia Ludwik czy inny ?rodek do zmywania naczy? (detergent). P?ukanie i...

Nalewka na mandarynkach

Mandarynka, Citrus reticulata – gatunek ro?liny wieloletniej z rodziny rutowatych pochodz?ca z Azji Po?ˇdniowej. S?odkie owoce mandarynki zawieraj? witamin? A, kwas foliowy, potas, wap?, fosfor, magnez, sˇd, ?elazo, oraz cynk. Sk?adniki: 1 kg mandarynek 1 l spirytusu 250 g cukru 500 ml wody Przygotowanie: Umyte nieobrane mandarynki pokroi? w plastry, wyj?? pestki i zala? w s?oiku alkoholem, odstawi? na tydzie? w nas?onecznione miejsce. Po tym czasie przygotowa? syrop i dola? do niego przecedzon? wcze?niej nalewk?, po ostudzeniu przela? do butelek i odstawi? na trzy miesi?ce do piwniczki....

Nalewka na ?urawinie - ?urawinˇwka

?urawina, Vaccinium - gatunek ro?liny wieloletniej z rodziny wrzosowatych, wyst?puj?cej w krajach pˇ?nocnej i ?rodkowej Europy, pˇ?nocnej Azji i Ameryki Pˇ?nocnej. Kuliste czerwone jagody o ?rednicy do 1 centymetra s? bogatym ?rˇd?em witaminy C, minera?ˇw takich jak sˇd, potas, fosfor, wap? i magnez, a tak?e szereg kwasˇw organicznych - cytrynowego i jab?kowego. Ju? od czasˇw staro?ytnych ?urawina stosowana by?a w przypadku leczenia schorze? uk?adu moczowego.   Sk?adniki: 1 kg ?urawin 500 ml wˇdki 1 l spirytusu 500 g cukru ½ laski wanilii   Przygotowanie: O...