Sklep Alkohole Domowe
Potrzebne zaopatrzenie?Potrzebne zaopatrzenie?
Produkcja domowego alkoholu wymaga zaopatrzenia w wiele narzŕdzi oraz akcesoriów. U Nas kupisz wszystko co potrzebne!www.alkohole-domowe.pl

Na tych stronkach znajdziesz słowo kluczowe: Smak

Przepis na Cytrynˇwk?

Przepis ma dobr? cytrynˇwk?. Sk?adniki: -1litr bimbru (destylatu)-0,5kg cytryn-1/4 szklanki cukru Przygotowanie Bimber wlewamy do naczynia. Cytryny rozpo?awiamy i wyciskamy na wyciskarce. Najlepsza do tego jest wyciskarka elektryczna z ruchom? ko?cˇwk? (z 1kg cytryn ?rednio 0,6l soku).  Sok z mi??szem wlewamy do naczynia z bimbrem/destylatem. Nast?pnie wsypujemy 1/4 szklank? cukru (na 1 litr bimbru). Wszystko dok?adnie mieszamy, a? cukier si? rozpu?ci i pozostawiamy na tydzie?. Po tym czasie mo?e by? d?u?ej bo im d?u?ej tym lepiej. Odcedzamy przez sitka o rˇ?nej g?sto?ci siatki. Proces wykonujemy ki...

Przepisy smakowe na Domowy Bimberek

Poni?ej znajduj? si? przepisy wymy?lone przeze przez bimber-nautˇw lub pochodz?ce z innych ?rˇwde?. Wszystkie polegaj? na "kiszeniu" wˇdki z innymi aromatyzuj?cymi sk?adnikami. Wˇdka nabiera nie tylko ?adnego zapachu i smaku ale i koloru. 1. Przepis z Miodem :Na jedn? flaszk? (0,5 l) pi??dziesi?cio procentowego bimbru wystarczy jedna ma?a "czubata" ?y?eczka miodu. Miˇd przed dodaniem nale?y dobrze rozpu?ci?. Mo?na zrobi? to w ma?ym garnku dodaj?c do miodu troch? wody lub gotowa? wod? i po zagotowaniu zala? ni? miˇd np. w szklance. Roztopiony miˇd dodajemy do bimbru i dobrze mieszamy do ca?kowitego rozpuszczenia. Dzi?ki temu zabiegowi nasz eliksir nabiera ?adnego koloru i lepszego ...

Poprawienie smaku destylatu podczas Destylacji

Uwaga 1.Nasz, krystalicznie czysty zacier gotowy jest do destylacji. Jako?? destylatu w tej fazie zale?y od dwˇch g?ˇwnych zachowa? psotnika (dodatkowe czynno?ci zostan? wspomniane ni?ej) oddzielenia przedgonu i pogonu oraz od szybko?ci destylowania. Zupe?nie ignoruj? tu sytuacj?, w ktˇrej zainteresowany destyluje swˇj nastaw tylko raz. Taki destylat to surˇwka, bardzo ?mierdz?ca pod?ym bimbrem.Pierwsze gotowanie to zgrubne wydestylowanie surˇwki. Z nastawu o zawarto?ci np. 12% alkoholu otrzymujemy ciecz o zawarto?ci czterokrotnie lub nawet pi?ciokrotnie wy?szej. W tej fazie konieczne jest oddzielenie pierwszych skroplin z ch?odnicy oraz oddzielenie ostatnich skroplin. Te dwie frakcje zawieraj...

Przechowywanie Wina

Wino w butelkach. Zalakowane i zaetykietowane (rodzaj wina, rok produkcji itp.) przechowujemy w piwnicach o temperaturze 10-12 C. Uk?adamy je na lekko pochylonej pˇ?ce rega?u, otworem do ?ciany (rys. 15). Wino nawil?a korki, nie pozwala im wyschn??, a zatem s? dobrze nap?cznia?e i szczelnie zamykaj? butelki. Butelki z winem warto przechowywa? na specjalnych do tego pˇ?kach, takie rega?y mo?na wykona? w domu samodzielnie. Wystarczy odrobina dobrych ch?ci :)   Wino w g?siorach lub balonach. Wino mo?na przechowywa? tak?e w wi?kszych pojemnikach takich jak pi?cio- i trzylitrowe g?s...

Ma?a lub za du?a kwasowo?? wina

MA?A KWASOWO??. Wad? t?, ?atwo usuwamy, dodaj?c kwa?nego wina lub 5-20 g kwasu cytrynowego na 10 l wina. NADMIERNA KWASOWO?? Usuwamy j? przez: - zmieszanie wina nadmiernie kwa?nego z ma?o kwa?nym- dodanie cukru, wody, po?ywki, dro?d?y i ponowne przefermentowanie.- dodatek cukru do win zawieraj?cych du?y procent alkoholu (dodanie cukru do win lekkich mo?e spowodowa? ponown? fermentacj?).- pozostawienie wina d?u?szy czas nad osadem (takie wino samoczynnie si? odka?a)- dodanie kredy, ktˇra pod wzgl?dem chemicznym jest czystym w?glanem wapnia. Na 10 l wina dodajemy 15-17 g w?glanu wapnia. W tym przypadku jednak trzeba zrobi? ...

Posmak myszy w winie

Wad? t? leczymy przez przewietrzenie/napowietrzenie wina. Przelewamy wino strumieniem z naczynia do naczynia przy dost?pie ?wierzego powietrza. Mo?emy rˇwnie? doda? do 10 l wina 5-15 g w?gla drzewnego i miesza? je co kilka dni....

Karaibski likier pomara?czowy

Karaibski likier pomara?czowySk?adniki:3 du?e pomara?cze3 szklanki wˇdki1 1/3 szklanki cukru pudruPrzygotowanieOstrugaj bardzo cienko skˇrk? pomara?czy w taki sposˇb, ?eby nie ?ci?? bia?ej cz??ci owocu. Wy?ˇ? obran? skˇrk? na papierowy r?cznik i pozb?d? si? z niej nadmiaru t?uszczu i olejkˇw. Umie?? osuszone skˇrki w litrowym, szczelnie zakr?canym s?oiku (taki przypada na te proporcje), dolej 2 szklanki wˇdki i wsyp cukier. Zakr?? s?oik.Przechowywa? w ch?odnym, ciemnym miejscu przez 2 dni lub do momentu, kiedy wˇdka wch?onie smak.Usu? skˇrk? i dodaj pozosta?? wˇdk?. Zamknij pojemnik i przechowuj w c...

Podstawowe zasady wyrobu destylatˇw smakowych

Mˇwi?c destylaty smakowe mamy na my?li np: winiak, brandy, calvados, grappa itpSPRZ?T (konieczne minimum) Fermentator: beczka, g?sior (balon, dymion), pojemnik fermentacyjny lub cho?by pojemnik po wodzie mineralnej. Cukromierz. Zamkni?cie pojemnika z rurk? fermentacyjn?. Lejek. Rozdrabniacz do owocˇw twardych, tarka do jarzyn, mieszad?o do farb (mo?na je zaostrzy?). Sitko lub worek filtracyjny SUROWCE Woda. Cukier. Wszelkiego rodzaju owoce (czyste i zdrowe) nadaj?ce si? do przerobu. Dro?d?e winiarskie lub gorzelniane dedykowane do owocˇwek....