Sklep Alkohole Domowe
Wężyk silikonowy 100% - 9/6 mm - 1 mb.Wężyk silikonowy 100% - 9/6 mm - 1 mb.
Wysokiej jakości wężyk silikonowy (rurka silikonowa).
Cena: 5,60 zł

Na tych stronkach znajdziesz słowo kluczowe: Samogon

BIMBER

Bimber - (inaczej Samogon, Okowita, Ksi??ycwka) - jest to napj alkoholowy produkowany wy??cznie w warunkach gospodarstwa domowego, w Polsce najcz??ciej noc? i po kryjomu - st?d nazwa "Ksi??ycwka". Otrzymuje si? go najcz??ciej przez destylacj? zacieru zbo?owego, ziemniaczanego lub nastawu cukrowego oraz wina. W wielu ?rodowiskach istnieje teoria ?e mo?na go wymrozi? ale jest to nieprawda. Bimber mo?na otrzyma? z r?norakich surowcw takich ja wszelakie owoce, ziemniaki, zbo?a, kukurydza, cukier, buraki cukrowe (melasa) itp. W zale?no?ci od sposobu destylacji, rektyfikacji i sposobu oczyszczania r?ni si? on smakiem i zapachem. Przewa?nie po pierwszej destylacji jest to bezbarwny p?yn...

Podstawowe informacje dotycz?ce produkcji bimbru

Uwaga !Pami?taj p?dz?c bimber, samogon czy okowit? w Polsce ?amiesz prawo i ryzykujesz sam. Ustawa z dnia 18 pa?dziernika 2006 r. o wyrobie napojw spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznacze? geograficznych napojw spirytusowych stwierdza: Art. 44. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do roku.2. Kto dopuszcza si? czynu okre?lonego w ust. 1 w stosunku do napojw spirytusowych o znacznej warto?ci,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do lat 2....

Destylacja metod? klasyczn? (Pot Still) - Porady

Zaczynamy p?dzenie. Je?li nasza aparatura stoi ju? na swoim miejscu, wszystko jest szczelne a zacier nam si? grzeje to wystarczy czeka?. P?dzi? mo?na ?mia?o bez termometru, kiedy zobaczymy ?e leci mocne to dobrze, trzymamy temperatur?. Kiedy zacier osi?gnie ju? ponad 80o wystarczy ustawi? taki p?omie? ?eby pr?dko?? kapania by?a sta?a. Warto co chwila smakowa? (palcem) alkohol i sprawdza? na oko jego moc. Je?eli mamy alkoholomierz to niema problemu. Ja zawsze p?dz? tak d?ugo jak leci nawet do 15%. Potem wszystko mieszam razem tak aby moc oglna nie spad?a po ni?ej 45%. W praktyce pierwsza destylacja sk?ada si? z kilku podstawowych faz. ...

Zacier wed?ug metody 1410

"Zacier" ten to naprawd? prosty cukrowy nastaw, wed?ug ktrego ca?e pokolenia Polakw produkowa?y domowy bimberek. Jest to do?? archaiczna metoda, ktra wykorzystuje dro?d?e piekarskie ale wymaga ma?ego ulepszenia i mo?na ?mia?o stosowa? jej modyfikacje do uzyskania doskana?ych efektw. Przygotowanie tego nastawu jest banalnie proste, potrzebujemy tylko cukru, dro?d?y piekarskich lub winiarskich i wody. Sk?adniki mieszamy w nast?puj?cych proporcjach:   cukier - 1 kgwoda - 4 litrydro?d?e - 10 g (1/10 kostki dro?d?y) (oryginalny przepis mwi? o 1 kostce lecz jest to ilo?? stanowcza za du?a) ...

Literatura o tematyce alkoholowej

Prezentujemy nasz szeroki wybr literatury o tematyce alkoholowej. Wiele ciekawych pozycji, ktre warto mie? w domowej bibliotece. Piwo - kolekcja Wiedza i ?ycie - M.Jackson Ksi??ka opisuje najlepsze piwa ?wiata, ich atuty i najwi?ksze sekrety. Ujawnia, co... ...