Sklep Alkohole Domowe
Zaprawka Liqueur 45 - 25 mlZaprawka Liqueur 45 - 25 ml
Hiszpański smak wanilii i pomarańczy
Cena: 7,20 zł

Na tych stronkach znajdziesz s┼éowo kluczowe: Manifest prawdziwego producenta trunkˇw

Manifest Prawdziwego Domowego Producenta Trunkˇw

Tre?? Manifestu: Prawdziwy Domowy Producent Trunkˇw (dalej PDPT) b?dzie wytrwale d??y? do doskona?o?ci w swojej sztuce produkcji, poprzez dok?adno??, skrupulatno??, czysto?? i samoedukacj?. B?dzie wprowadza? inowacje, sprawdza? je i dzieli? si? z innymi PDPT. PDPT - ma obowi?zek znania i skrupulatnego przestrzegania zasad BHP i dbania o zdrowie swoje i innych. PDPT - ma obowi?zek podstawowej znajomo?ci prawa dotycz?cego destylacji alkoholu w warunkach domowych (swoim kraju) aby by? w stanie postawi? solidny argument obronny wobec w?adz w wypadku gdy nieszcze?liwie zostanie zatrzymany przez w/w w?adze. PDPT - nigdy nie powinien spo?ywa? znacznej ilo?ci trun...