Sklep Alkohole Domowe
Potrzebne zaopatrzenie?Potrzebne zaopatrzenie?
Produkcja domowego alkoholu wymaga zaopatrzenia w wiele narzŕdzi oraz akcesoriów. U Nas kupisz wszystko co potrzebne!www.alkohole-domowe.pl

Na tych stronkach znajdziesz słowo kluczowe: Malina

Wino z malin

Sok z malin jest bardzo ceniony w gospodarstwie domowym, dlatego tylko sporadycznie sporz?dza si? z niego wino. Warto jednak zauwa?y?, ?e z malin, zw?aszcza le?nych, uzyskuje si? znakomite wina deserowe, czyli o mocy powy?ej 15%. Z malin oddzielamy szypu?ki, owoce mia?d?ymy i miazg? pozostawiamy na 1-3 dni (w temp. oko?o 15°C.). Nast?pnie wyciskamy moszcz i przygotowujemy nastaw. Dodajemy po?ywk? 3-4 g fosforanu amonowego na 10 l nastawu. Moszcz malinowy fermentuje szybko i gwa?townie, tak ?e mo?na z niego ?atwo uzyska? wino nawet bardzo mocne. Przy fermentacji moszczu malinowego ?atwo o zaka?enie "octˇwk?" lub dro?d?ami ko?uchuj?cymi. Aby zabezpieczy? nastaw przed zaka?e...

Nalewka z malin - Malinˇwka

Jest to jedna z bardziej popularnych nalewek w naszym kraju ze wzgl?du na spory dost?p do malin. SK?ADNIKI: 1kg malin 0.5 kg cukru 0.5l wody 0.5l wˇdki 0.5l spirytusu lub destylatu 2-4 li?ci melisy PRZYGOTOWANIE: Owoce malin myjemy, ods?czamy i zalewamy wˇdk? oraz spirytusem. Odstawiamy na miesi?c w ciep?e miejsce, po tym czasie zlewamy p?yn, b?dzie on w smaku wytrawny. Mo?emy go zachowa? osobno a owoce zala? ponownie na dwa tygodnie syropem przygotowany z cukru dodaj?c li?cie melisy. Dzi?ki tej metodzie uzyskamy dwie nalewki o rˇ?nej s?odko?ci. Mo?emy je po??czy? lub miesza? w zale...

Z?oty maliniak na miodzie naw?ociowym

Do przygotowania tej prostej, a jak?e smakowitej nalewki potrzebujemy: 1 litr malin 1,2 litra alkoholu o mocy 50 % 200 ml miodu z naw?oci (mo?emy zast?pi? go miodem lipowym) Przygotowanie: Dojrza?e maliny warto wcze?niej zamrozi?, ?atwiej wˇwczas ulegaj? maceracji.  Sposˇb przygotowania nalewki jest prosty: Do czystego 2-litrowego s?oja wk?adamy maliny. Do s?oja dolewamy oko?o 1,2 litra alkoholu – je?li nie wiecie w jaki sposˇb rozrobi? spirytus z wod? to skorzystajcie z prostej aplikacji na Androida pod nazw? ...