Sklep Alkohole Domowe
Potrzebne zaopatrzenie?Potrzebne zaopatrzenie?
Produkcja domowego alkoholu wymaga zaopatrzenia w wiele narzŕdzi oraz akcesoriów. U Nas kupisz wszystko co potrzebne!www.alkohole-domowe.pl

Na tych stronkach znajdziesz słowo kluczowe: Forum

Regulamin i zasady u?ytkowania

Postanowienia Ogˇlne Je?li nie masz uko?czonych 18 lat nie powiniene?/powinna? czyta? zawartych tu informacji! Zapytaj wpierw swych starszych opiekunˇw co o tym s?dz?. Wszystkie tre?ci tu zamieszczone s?u?? jedynie celom dydaktycznym i informacyjnym. Czytanie, pisanie na Naszych stronach robisz wy??cznie na w?asn? odpowiedzialno?? lub swych opiekunˇw!. Wiedz i? nadmierne spo?ywanie alkoholu prowadzi do choroby alkoholowej zwanej alkoholizmem! Jest to nieuleczalna choroba, ktˇra niszczy ludzi i doprowadza do rozpadu rodzin. W Polsce ok. 800 ty?. ludzi cierpi na t? chorob?. Postaraj si? do nich nie do??czy?! Miej to na uwadze zanim od teorii przej...

?yczenia Wielkanocne 2012

Z okazji ?wi?t Wielkanocy 2012, ca?y team Alkohole Domowe ?yczy wszystkim naszym go?ciom, u?ytkownikom forum oraz klientom sklepu wszystkiego najlepszego :)...

Konkurs: Stwˇrz w?asnego "Lepieja" na temat alkoholi domowych!

Stwˇrz w?asnego "Lepieja" na temat alkoholi domowych! Lepiej to krˇtka forma literacka wymy?lona przez Wis?aw? Szymborsk?. Zaczyna si? od s?owa "lepiej" + krˇtki tekst + "ni?" + rym.Na przyk?ad: Lepiej zgwa?ci? prostytutk?,Ni? sklepow? wypi? wˇdk?.Zamiast s?owa "lepiej" mo?na u?ywa? s?ˇw lepszy, lepsza, lepsze. S?owo "ni?" mo?na zast?powa? s?owem "ni?li" - je?li wyst?pi taka potrzeba.Zabawa trwa do 31 stycznia 2013. Ka?dy z uczestnikˇw mo?e napisa? dowoln? ...

ZABAWA: Poka? swoj? najciekawsz? butelk? na alkohol!

Zapraszamy do nowej zabawy na forum Alkohole Domowe! Zadanie: Zrˇb zdj?cie i pochwal si? swoj? najciekawsz?, najdziwniejsz?, i najlepsz? butelk? do nalewki, wina, psotki i innego trunku jak? posiadasz!Zabawa trwa do 15 lipca 2013. Ka?dy z uczestnikˇw mo?e wstawi? dowoln? ilo?? zdj?? z butelkami, ale ka?da butla na osobnej fotce. ...

Zabawa fotograficzna: Kolory jesieni z domowym trunkiem w tle!

Zapraszamy wszystkich forumowiczˇw do wzi?cia udzia?u w zabawie artystyczno-fotograficznej na jesie? 2013!Ko?czy si? sezon owocowy wi?c postanowili?my z tej okazji zrobi? jeszcze jakie? fajne wydarzenie forumowe!Krˇtkie zasady zabawy:1. Zabawa trwa od dzi? do 10 listopada 2013.2. W zabawie mo?e wzi?? udzia? ka?dy forumowicz z liczb? postˇw minimum 10, ka?dy kto ma troch? ch?ci oraz aparat fotograficzny!3. Co nale?y zrobi??...

?yczenia Wielkanocne 2014

Z okazji ?wi?t Wielkanocy 2014, ca?y zespˇ? Alkohole Domowe ?yczy wszystkim naszym go?ciom, u?ytkownikom forum oraz klientom sklepu wszystkiego najlepszego :)...