Sklep Alkohole Domowe
Potrzebne zaopatrzenie?Potrzebne zaopatrzenie?
Produkcja domowego alkoholu wymaga zaopatrzenia w wiele narzędzi oraz akcesoriów. U Nas kupisz wszystko co potrzebne!www.alkohole-domowe.pl

Na tych stronkach znajdziesz słowo kluczowe: Cytryna

Nalewka z czosnku

Sk?adniki: 1 g?ówka czosnku 3/4 l wódki 1 szklanka p?ynnego miodu 1 cytryna   Wykonanie: Czosnek pokroi? w s?upki, cytryn? w ?wiartki, zala? miodem i wódk? (oczywi?cie w?asnej roboty). Macerowa? wszystko dwa tygodnie, nast?pnie przefiltrowa? i odstawi? na dwa trzy miesi?ce. Ta nalewka mo?ne wp?yn?? na obni?enie cholesterolu, zmniejszenie ci?nienia, wi?ksz? odporno?? organizmu. Nalewka po paru dniach jest klarowna i ma bardzo przyjemny, zrównowa?ony smak. Miód doskonale si? komponuje z czosnkiem i cytryn?....

Przepis na Cytrynówk?

Przepis ma dobr? cytrynówk?. Sk?adniki: -1litr bimbru (destylatu)-0,5kg cytryn-1/4 szklanki cukru Przygotowanie Bimber wlewamy do naczynia. Cytryny rozpo?awiamy i wyciskamy na wyciskarce. Najlepsza do tego jest wyciskarka elektryczna z ruchom? ko?cówk? (z 1kg cytryn ?rednio 0,6l soku).  Sok z mi??szem wlewamy do naczynia z bimbrem/destylatem. Nast?pnie wsypujemy 1/4 szklank? cukru (na 1 litr bimbru). Wszystko dok?adnie mieszamy, a? cukier si? rozpu?ci i pozostawiamy na tydzie?. Po tym czasie mo?e by? d?u?ej bo im d?u?ej tym lepiej. Odcedzamy przez sitka o ró?nej g?sto?ci siatki. Proces wykonujemy ki...

Rum migda?owy - przepis na likier

Rum migda?owy - przepis na likierSk?adniki:1 l rumu1 szklanka soku pomara?czowegoskórka z 1 cytryny 1/2 kg cukru1 szklanka mleka5 - 10 kropli ekstraktu migda?owegoPrzygotowanie Do odpowiedniej obj?to?ci s?oja lub butli (zale?ne od ilo?ci przygotowywanej porcji) wlej rum, sok pomara?czowy, skórk? cytrynow? i cukier. W oddzielnym naczyniu wymieszaj mleko z dowoln? ilo?ci? kropli esencji migda?owej. Mieszanin? dodaj do wcze?niej po??czonych sk?adników. S?ój czy te? butl? przykryj i odstaw w ciep?e miejsce (18 - 21° C). Przechowuj je tak d?ugo a? mleko zrobi si? zsiad?e. Trwa to od jednej...

Nalewka z miodu - Miodówka

SK?ADNIKI:- 1l miodu,- 2 cytryny,- kilka plasterków korzenia imbiru, - 1 litr wódki, - 0,5l spirytusu.Miodówka ma w?a?ciwo?ci wzmacniaj?ce, u?atwia trawienie i dzia?a napotnie.PRZYGOTOWANIE:Miód wlewamy do s?oja. Dodajemy otart? z cytryn skórk? i rozdrobniony imbir. Wszystko zalewamy alkoholem i odstawiamy w ciemne, ch?odne miejsce na miesi?c. Po tym czasie nalewk? filtrujemy, rozlewamy do butelek i odstawiamy na kolejny miesi?c. Gotow? nalewk? mo?emy te? u?y? do zalania kwiatów ja?minu, czeremchy czy lipy....

Nalewka na migda?ach - Migda?ówka

SK?ADNIKI: - 1kg p?atków migda?owych, - 0,5l wódki, - 0,5l spirytusu, - 2 go?dziki, - kawa?ek laski cynamony, - 1 cytryna, - 1 szklanka cukru, - 1 szklanka wody. PRZYGOTOWANIE:P?atki migda?owe wsypujemy do s?oja (mo?na te? u?y? sparzonych, obranych ze skórki i rozdrobnionych migda?ów - nalewka b?dzie lepsza). Zalewamy alkoholem i odstawiamy w ciep?e, jasne miejsce. Nale?y pami?ta? o poruszaniu naczyniem. Po miesi?cu zlewamy nalewk? i dodajemy do niej dodatki smakowe: go?dziki, cynamon oraz cienko okrojon? skórk? cytrynow?. Ponownie zamykamy i odstawiamy w to samo miejs...

Nalewka mi?towo-cytrynowa

Cytryna zwyczajna, Citrus limon – owoce tej ro?liny (g?ównie skórka) stosowane ju? od staro?ytno?ci jako ?ród?o olejku eterycznego dzia?aj?cego przeciwzapalnie, bakteriobójczo oraz przeciwwirusowo, pomocnego w leczeniu infekcji i wzmacnianiu uk?adu odporno?ciowego. Mi?ta pieprzowa, Mentha piperita – zwana te? mi?t? lekarsk? zawiera olejekmi?towy w którego sk?ad wchodzi min. Mentol powoduj?cy uczucie ch?odu. Ponadto mi?ta usprawnia prac? jelit, pobudza wytwarzanie ?ó?ci i soku ?o??dkowego, przydatna przy zaburzeniach trawienia, zaparciach, schorzeniach dróg ?ó?ciowych i w?troby. Posiada równie? w?a?ciwo?ci przeciwbakteryjne i uspokajaj?ce. SK?ADNIKI: ...

Nalewka na p?dach sosny

SK?ADNIKI: gar?? m?odych p?dów sosny (lub igie? jod?y) 0,5l spirytusu, 1 szklanka wody, 1 szklanka miodu, 1 cytryna przygotowuj?c nalewk? mo?emy wzbogaci? jej smak dodaj?c kawa?ek laski wanilii lub kilka ziaren pieprzu. Nalewka ma dzia?anie antyseptyczne. Pomaga przy stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, u?atwia odp?yw wydzieliny.PRZYGOTOWANIE:P?dy sosny zalewamy alkoholem i odstawiamy na dwa tygodnie w ciep?e miejsce. Nalewk? zlewamy. P?dy zalewamy ponownie, tym razem szklank? ciep?ej, przegotowanej wody i szklank? jasnego miodu. Do p?dów dodajemy te?...

Nalewka z truskawek

Jest to jedna z bardziej popularnych nalewek w naszym kraju ze wzgl?du na spory dost?p do owoców truskawek. Uprawia je prawie ka?dy w naszym kraju kto ma ogródek, s? to owoce sezonowe, zbierane na prze?omie czerwca i lipca.  Sk?adniki: 1 kg truskawek 0,25 kg cukru 0,5l spirytusu/destylatu 1 limeta lub cytryna Przygotowanie: Truskawki myjemy, zasypujemy cukrem i odstawiamy  na kilka godzin a? puszcz? sok, nast?pnie zalewamy je spirytusem. Odstawiamy na miesi?c w ciep?e, ciemne miejsce. Po tym czasie mo?na doda? soku z cytryny lub limety, ...

Nalewka na jarz?binie - Jarz?binówka

Jarz?bina - Jarz?b zwyczajny (Sorbus aucuparia) ro?lina wieloletnia nale??ca do rodziny ró?owatych pospolita na terenie ca?ej Polski. Owoce maj? du?o witaminy C, E, P, K, PP, oraz nieco witaminy A, zawieraj? równie? cukier - sorboz?, garbniki i pektyny. Stosuje si? je g?ównie w nie?ytach jelit, biegunkach, schorzeniach w?troby i p?cherzyka ?ó?ciowego. Obecno?? garbników powoduje cierpki smak owoców, aby si? go pozby? nale?y owoce podsuszy?  na blasze w piekarniku w temp 40°C, lub zaparzy? wrz?tkiem. Sk?adniki: 1 kg owoców jarz?biny 500 ml wódki 500 ml spirytusu 250 ml wody 250 g cukru 1 cytryna ...

Nalewka na imbirze - Imbirówka

Imbir lekarski – Zingiber officinale – rodzaj byliny pochodz?cej z Melanezji. K??cze imbiru (silnie rozga??ziony i zgrubia?y korze?) jest u?ywane jako przyprawa, g?ównie w kuchniach azjatyckich. Ma równie? zastosowanie jako ro?lina lecznicza – dzia?a korzystnie na procesy trawienia i uk?ad kr??enia, ?agodzi bóle ?o??dkowe i bóle z?bów, wzmaga apetyt, pomaga w przezi?bieniu i kaszlu, zapobiega równie? md?o?ciom i obni?a poziom cholesterolu we krwi.   Sk?adniki: 5 dag korzenia imbiru 5 g kardamonu 5 go?dzików ¼ laski cynamonu 2 cytryny ½ laski wanilii 500 ml wódki...

Nalewka na jagodach - Jagodzianka

Jagoda, inaczej czarna borówka, le?na jagoda lub czernica, Vaccinium myrtillus – gatunek ro?liny wieloletniej z rodziny wrzosowatych, szeroko rozpowszechniona w Azji, Europie i Ameryce Pó?nocnej. Owoce wbrew nazwie s? koloru niebieskawego, pokryte woskowatym nalotem. W swym sk?adzie zawieraj? garbniki, kwasy bursztynowy, jab?kowy i cytrynowy, pektyny, antocyjany i witaminy C i B, oraz karotenoidy wykorzystuje si? przeciwbiegunkowo, przeciwgor?czkowo i jako ?rodek antyrobaczycowy.   Sk?adniki: 1 kg jagód 500 g cukru 500 ml wódki 500 ml spirytusu   Przygotowanie: Jagody...

Nalewka na cytrynach - Cytrynówka

Cytryna zwyczajna, Citrus limon – owoce tej ro?liny (g?ównie skórka) stosowane ju? od staro?ytno?ci jako ?ród?o olejku eterycznego dzia?aj?cego przeciwzapalnie, bakteriobójczo oraz przeciwwirusowo, pomocnego w leczeniu infekcji i wzmacnianiu uk?adu odporno?ciowego. Sok cytrynowy dzia?a równie? jako ?rodek wspomagaj?cy w?trob? oraz trzustk?, poprawiaj?cy apetyt oraz pomagaj?cy w ?agodzeniu dolegliwo?ci spowodowanych kwasowo?ci? ?o??dkow?, wrzodami, artretyzmem, skaz? moczanow?, reumatyzmem, przy gor?czce, wymiotach, a nawet przeciwko paso?ytom jelitowym.   Sk?adniki: 4 cytryny 1 l wódki 250 ml miodu   ...

Nalewka na nasionach any?u - Any?ówka

Any? inaczej badian w?a?ciwy to ro?lina z rodziny cytry?cowatych pochodz?ca z Po?udniowo-wschodniej Azji. Zmielone owoce u?ywa si? zazwyczaj jako przyprawy do ciast i kompotów. Moj? one równie? zastosowanie w medycynie – dzia?aj? rozkurczowo na uk?ad pokarmowy, korzystnie wp?ywaj? na proces trawienia, maj? tak?e dzia?anie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Sk?adniki: ¼ szklanki any?u ½ laski cynamonu 5 go?dzików Skórka z cytryny ½ laski wanilii 500 ml wódki 500 ml spirytusu 125 g cukru Przygotowanie: Wszystkie sk?adniki zala? w s?oju alkohol...

Nalewka bazyliowo-sza?wiowa

Sza?wia lekarska, Salvia officinalis – gatunek ro?liny z rodziny jasnotowatych, pochodz?ca z rejonu Morza ?ródziemnego. Jej nazwa ?aci?ska pochodzi od s?owa salvus oznaczaj?cego zdrowie. Li?ci sza?wii u?ywa si? jako surowiec zielarski ze wzgl?du na zawarte w nich substancje takie jak olejki eteryczne – tujon, cyneol i kamfor?, garbniki, flawonoidy, kwasy organiczne, jak równie? du?e ilo?ci witamin B1, PP, A i C. Dzia?aj? one na popraw? uk?adu trawiennego, obni?enie poziomu cukru we krwi, dzia?a koj?co na zm?czenie i depresj?, ponadto napary stosowane s? do p?ukania jamy ustnej i gard?a przy zapaleniach, ple?niawkach i anginie. Bazylia eugenolowa, Ocimum gratissimum - gat...

Nalewka 3 cytrusy - pomara?czowo grejpfrutowo cytrynowa

Cho? cytrusy to owoce z poza naszego regionu klimatycznego to doskonale odnalaz?y si? w polskiej kuchni i ?wietnie nadaj? si? na nalewki domowe, maj? wspania?e w?a?ciwo?ci smakowe i aromatyczne, zawieraj? wiele witamin i minera?ów, mo?na je ??czy? dowolnie ze sob? a zawsze wyjdzie z tego wspania?y trunek. Dzi? prezentuj? nalewk? na 3 cytrusach: pomara?cza, grejpfrut, cytryna. Przepis na s?oik pi?cio-litrowy. Sk?adniki: 1 grejpfrut 2 pomara?cze 3 cytryny 3,5l wódki 50% 200g cukru opcjonalnie kilka go?dzików Przygotowanie: Cytrusy umy? w ciep?e...

Nalewka 4 cytrusy - pomara?czowo grejpfrutowo cytrynowo limonkowa

Jest prosta modyfikacja przepisu na nalewk? 3 cytrusy. Cho? cytrusy to owoce z poza naszego regionu klimatycznego to doskonale odnalaz?y si? w polskiej kuchni i ?wietnie nadaj? si? na nalewki domowe, maj? wspania?e w?a?ciwo?ci smakowe i aromatyczne, zawieraj? wiele witamin i minera?ów, mo?na je ??czy? dowolnie ze sob? a zawsze wyjdzie z tego wspania?y trunek. Dzi? prezentuj? nalewk? na 4 cytrusach: pomara?cza, grejpfrut, cytryna oraz limonka. Przepis na s?oik pi?cio-litrowy. Sk?adniki: 1 grejpfrut 2 pomara?cze 3 c...

Nalewka 2 cytrusy

Najpopularniejsze dost?pne u nas cytrusy to: pomara?cza s?odka, grejpfrut czerwony lub bia?y, cytryna, mandarynka, pompela (pomelo), lima(limonka), rzadziej wyst?puj? tak?e: cedrat, kumkwat, klementynka, limkwat, cytranga, cytron i tangelo. Cho? cytrusy to owoce z poza naszego regionu klimatycznego to doskonale odnalaz?y si? w polskiej kuchni i ?wietnie nadaj? si? na nalewki domowe, maj? wspania?e w?a?ciwo?ci smakowe i aromatyczne, zawieraj? wiele witamin i minera?ów, mo?na je ??czy? dowolnie ze sob? a zawsze wyjdzie z tego wspania?y trunek. Cytrusy mo?na ??czy? dowolnie mi?dzy sob? najlepiej w stosunku wagowym 1:1 lub podobnym. Przepis na s?oik trzy-litrowy. Przyk?...

Nalewka na m?odych p?dach sosny

Na jesienne i zimowe przezi?bienia mo?emy mie? pod r?k? doskona?e naturalne lekarstwo, koj?ce dla bol?cego gard?a i?agodz?ce uporczywy kaszel.PRZYGOTOWANIE:Wystarczy wiosn? zebra? 1,5 litra m?odych p?dów sosny (?atwo je rozró?ni? od starych, s? jasnozielone) i zasypa? je 1/2 kg cukru.Pozostawi? w s?oju na oko?o tydzie? aby pu?ci?y sok. Nast?pnie zalewamy s?ój alkoholem o mocy 60-70 % i odstawiamy w nas?onecznione miejscena miesi?c (ja swoj? trzymam w ogrodzie). Po tym czasie zlewamy do butelek z ciemnego szk?a, warto j? przefilt...

Nalewka mi?towo-cytrynowa 2

Nalewka mi?towo-cytrynowa zwana równie? mi?tówk? konstanci?sk?. SK?ADNIKI: 0,5 litr spirytusu 0,5 litra niegazowanej wody mineralnej kilka ga??zek ?wie?ej mi?ty pieprzowej lub cytrynowej du?? ?y?k? cukru cienko obran? skórk? z jednej dojrza?ej cytryny PRZYGOTOWANIE:Z wody i cukru robimy syrop cukrowy (rozpuszczamy cukier w gotuj?cej si? wodzie). Po ostygni?ciu mieszamy ze spirytusem. Do s?oja wk?adamy poszarpan? mi?t?, obran? skórk? z cytryny bez bia?ej cz??ci (albedo). Odstawiamy na 10 dni w ciep?e nas?onecznione miejsce, codziennie wstrz?saj?c s?ojem. Nast...

Nalewka chili-cytrynowa

Doskona?a nalewka rozgrzewaj?ca na listopadowe ch?ody. Prosimy uwa?a? na jej moc... Do jej przygotowania potrzebujemy: 2 ?wie?e papryczki chili peperoncino ?wie?? skórk? z 3-4 cytryn 0,5 litra spirytusu 95% 250 ml wódki 40% 250 ml niegazowanej wody mineralnej 250 g cukru Przygotowanie: Cytryny dok?adnie myjemy i sparzamy wrz?tkiem i obieramy delikatnie cieniutko skórk? (bez bia?ej cz??ci, tzw.albedo. Papryczki delikatnie rozkrajamy wzd?u? z jednego boku (warto robi? to w r?kawiczkach). Wrzucamy cytryny i papryczki do s?oja o pojemno?ci 1,5 litra. Zalewamy spir...

Nocino na orzechach w?oskich

Doskona?a na wszelkie problemy ?o??dkowe nalewka na zielonych orzechach w?oskich. Do jej przygotowania potrzebujemy: 30 zielonych orzechów w?oskich zebranych pod koniec czerwca/pocz?tek lipca 300 g cukru otarta skórka z jednej cytryny 300 ml spirytusu 95% 300 ml niegazowanej wody mineralnej kilkana?cie p?atków ró?y cukrowej 2-3 cm kory cynamonu Przygotowanie:Orzechy kroimy na po?ówki, z cukru i wody robimy syrop cukrowy. Orzechy wk?adamy do s?oja, dodajemy otart? na cienko skórk? z cytry, p?atki ró?y i cynamon. Zalewamy syropem i dodajemy spirytus. Zostawiamy...

Nalewka czere?niowo-truskawkowa

Pocz?tek sezonu owocowego zapowiadaj? jak co roku czere?nie i truskawki, dlatego prezentujemy dzi? prosty przepis na wiosenn? szybk? nalewk? z tych pospolitych, wsz?dobylskich owoców. SK?ADNIKI: 0.5kg czere?ni 0.5kg truskawek 1l wódki kilka go?dzików 0,5kg cukru sok z limetki lub cytryny   PRZYGOTOWANIE:Nalewk? mo?na przygotowa? zarówno z czere?ni z pestkami jak i drylowanych. Mo?e by? wytrawna lub s?odka. Dzi?ki czere?niom zawieraj?cym potas jest dobrym lekiem na reumatyzm i choroby wie?cowe. Umyte czere?nie i truskawki wsypujemy do s?oja, zasypujemy cukrem i...